Op zondag 23 februari aanstaande zal de start van de Zalige Titus Brandsmaparochie op feestelijke wijze gevierd worden. Deze heuglijke dag begint met een feestelijke Eucharistieviering in de katholieke kerk van Bolsward. De bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden, Mgr. de Korte, zal voorgaan in deze viering.

Op 1 januari 2014 zijn de parochies van De Viersprong in Makkum, Witmarsum, Workum en Bolsward gefuseerd tot één nieuwe parochie. De kerken zelf hebben hun eigen naam gehouden. Na een prijsvraag in de vier parochies is door de bisschop gekozen voor de “Zalige Titus Brandsma parochie” als naam voor de nieuwe parochie.

 

23 februari is gekozen als feestelijke start omdat het de geboortedag is van pater Titus Brandsma. Op de bewuste zondag worden alle parochianen uitgenodigd om in de katholieke St. Franciscuskerk van Bolsward samen te komen. De viering zal om 11.00 uur beginnen. Alle misdienaars en acolieten van de parochie zullen die zondag de bisschop assisteren in de mis. Ook zijn de koren van de parochie, inclusief een kinderkoor van twintig stemmen, gemobiliseerd om de viering samen met een aantal organisten en blazers muzikaal op te luisteren.

Omdat de jeugd de toekomst heeft, krijgen de kinderen een groot aandeel in het feestelijk gebeuren. De voor deze gelegenheid opgerichte feestcommissie wil dan ook proberen zoveel mogelijk gezinnen bij de viering te betrekken.

Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De parochianen van de vier locaties kunnen dan op informele wijze met elkaar kennismaken. Omstreeks 14.00 uur worden de feestelijk activiteiten afgesloten met een door de kinderen verzorgde afsluiting.

Vieringen binnenkort