In het weekend van 1 en 2 maart werden in de vier kerken van de Zalige Titus Brandsmaparochie de oude palmtakjes verbrand, om de as hiervan tijdens Aswoensdag op 5 maart te kunnen gebruiken: "Dan is het op Aswoensdag mooi afgekoeld, en dat is wel zo prettig," zoals pastoor Bultsma het aankondigde.

Parochianen konden hun palmtakjes meenemen en voor de viering in de vuurkorf stoppen. In Bolsward werden ze na de viering onder grote belangstelling verbrand.

De palmtakjes van vorig jaar worden vakkundig in brand gestoken.

 

Door nog voor Aswoensdag de takjes te verbranden, worden we uitgenodigd alvast stil te staan bij de bezinningsperiode die voor ons ligt. Bovendien kan de as dan ook daadwerkelijk met Aswoensdag gebruikt worden. In de Zalige Titus Brandsmaparochie kunt u in de volgende vieringen uw askruisje halen:
  • 8:00 uur, Kinder-Eucharistieviering in de Werenfriduskerk, Workum;
  • 10:00 uur, Eucharistieviering in Bloemkamp, Bolsward;
  • 19:00 uur, Eucharistieviering in de Martinuskerk, Makkum.

U bent bij elke viering welkom. De viering in Makkum is voor alle locaties samen.

Mogelijk ten overvloede: Aswoensdag is één van de twee jaarlijkse vasten en onthoudingsdagen waarop we geen vlees gebruiken. Aswoensdag markeert ook het begin van de Veertigdagentijd.

Op Palmzondag, de zondag voor Pasen, worden nieuwe palmtakjes uitgedeeld als herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is gebruikelijk om deze achter het kruisbeeld steken.

Vieringen binnenkort