Een nieuw volwassen begin met God

Bijzonder weinig volwassenen passen nog in de kleren die ze droegen op de dag van hun H. Vormsel. De tijd staat tenslotte niet stil! Maar is je geloofsleven ook meegegroeid? Of merk je, dat de beelden, verhalen en gedachten van toen niet meer vanzelfsprekend zijn, maar dat er ook niets nieuws voor in de plaats gekomen is? Dat je als gelovige dus min of meer met lege handen staat? Dan is het hoog tijd om opnieuw een begin te maken met God, geloof en kerk: volwassen en bewust.
De vastentijd is bij uitstek geschikt voor zo’n nieuw begin. Daarom bent u van harte uitgenodigd om deel te gaan nemen aan 6 bijeenkomsten Opnieuw beginnen:
  • op de woensdagmiddagen van de Vastentijd (van 5 maart tot en met 9 april) start een groep in Bolsward. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur in de bovenzaal, Grote Dijlakker 7.
  • op de donderdagavonden (van 6 maart tot en met 10 april) start een groep in Witmarsum. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00 uur in ’t Arkje, Arumerweg 89.
Pastor Ten Wolde begeleidt beide groepen. We werken met het boekje “Opnieuw beginnen”. Omdat dit boekje in België besteld moet worden en er verzendkosten mee gemoeid zijn, is het nodig om u uiterlijk 26 februari a.s. aan te melden bij het secretariaat of bij één van de pastores. Het boekje kost ongeveer €10.=. Het is ook geschikt voor persoonlijke meditatie.
 
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Vieringen binnenkort