De kop is eraf we zijn los! Onze eerste vergadering hebben we gehad en we hebben er zin in! Om u op de hoogte te houden schrijven we iedere keer een stukje in dit blad.
Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen:
  • kennis gemaakt met elkaar en met het parochiebestuur;
  • afspraken gemaakt, taken verdeeld;
  • actie Kerkbalans uitgewerkt;
  • groepsfoto gemaakt;
  • werkgroepen geïnformeerd over de locatieraad en de contactpersonen;
  • ons inzetten voor de gastvrijheid in onze locatie
De locatieraad van Bolsward bestaat uit:
Gudrid Hoitinga, Rinnie Hooghiemstra, Mirella Jellema, Tiemen Hoitinga, Martha Overdijk, Jan Visser en Henny Brouwer.
Heeft u tips, vragen of andere zaken? Spreek ons gerust aan!
 
Vriendelijke groet,
Locatieraad Bolsward.

Vieringen binnenkort