Koninklijke onderscheiding voor twee parochianen uit de locatie Bolsward.

Het echtpaar Wiebe en Marietje Mulder werden vrijdagochtend in de Martinikerk van Sneek gedecoreerd met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

 

Wiebe Mulder (80) was het gezicht bij RES waar hij liefst 58 jaar pro Deo werk verrichtte. Daarnaast was hij 44 jaar actief binnen de Franciscusparochie. Hij zocht parochianen op, gaf catechese, was hulpkoster, bezorgde het parochieblad en begeleidde bewoners van Bloemkamp bij de vieringen. Verder was hij betrokken bij de Elfstedenrijwieltocht, mantelzorger, vrijwilliger in Huylckenstein en betrokken bij de wandeltochten van Stichting De Meerslag.

 

 

Zijn echtgenote Marietje (67) zat ondertussen niet thuis stil op haar man te wachten. Zij ging mee naar RES waar ze coördinator van de schoonmaakploeg was en de distributie van het clubblad regelde. Binnen de parochie gaf ook zij catechese, opereerde als mantelzorger en was wijkhoofd. Ook was ze betrokken bij de wandeltochten, vrijwilliger in Huylckenstein en de Elfstedenrijwieltocht.

Als locatie Bolsward feliciteren wij het echtpaar met deze Koninklijke onderscheiding.

Vieringen binnenkort