Met het feest van Pinksteren hebben we de Paastijd afgesloten. Samen met de Veertigdagentijd die aan Pasen vooraf ging hebben we weer een spirituele honderd daagse beleefd. Zo’n honderd dagen achter elkaar hebben we ons leven mogen herijken op de blijde boodschap die het Evangelie is.
Een belangrijk thema is elk jaar weer de gave van het nieuwe leven, waaraan we vanwege ons gedoopt zijn deel mochten krijgen. Terwijl we leven in een wereld en een samenleving die het moeilijk vindt om echt menselijk te zijn. Terwijl we weten dat we zelf daarvan deel uitmaken en we regelmatig moeten erkennen, dat we in ons denken, spreken en doen tekort schieten, willen we daarin evenwel niet berusten. Als gelovigen en als geloofsgemeenschap willen we ondanks alles ons consequent blijven inzetten voor een betere wereld die trouw is aan zowel God als mensen. We doen dat door elke dag opnieuw bereid te zijn onszelf te bekeren en te blijven proberen op allerlei manieren tekenen van hoop te stellen. Met Pinksteren hebben we mogen vieren hoe God ons daartoe de kracht en inspiratie schenkt. Jezus Christus is het die ons door zijn evangelie moed inspreekt en richting wijst.
Dergelijke overwegingen lijken reine theorie. En in alle eerlijkheid: dat zou het ook zijn als het niet de echte ervaring van heel veel mensen zou zijn. Zij ondervonden en ondervinden dat geloven als gaan met God te maken heeft met recreëren. Dat wil zeggen met her-scheppen, want dat betekent re-creëren letterlijk.
Misschien dat u bij recreatie vooral denkt aan toerisme. Dat zou ook helemaal niet zo gek zijn. Wie op vakantie gaat of een dagje als toerist doorbrengt, hoopt daardoor namelijk nieuwe ervaringen op te doen, afstand te nemen van het alledaagse, uit te rusten, meer tot zichzelf te komen en natuurlijk gewoon plezier te hebben. Om precies dezelfde dingen gaat het wanneer we ons op de weg van geloof begeven.
Binnen onze parochie en dan speciaal rondom de kerk van Bolsward bereiden we ons voor op de viering van 500 jaar Maria van Sevenwouden in 2015. De aanwezigheid van dit beeld in de Bolswarder kerk maakt het tot een bedevaartsoord. Samen hebben we daar verantwoordelijkheid voor gekregen. We hopen de bedevaart naar Bolsward, die nog altijd op kleine schaal bestaat, grotere bekendheid te geven en zodoende nieuw leven in te blazen. Voor deze bedevaart hebben we als motto het woord recreatie gekozen. Precies om de redenen zoals hierboven al genoemd. Om onszelf en anderen te helpen dichter bij God te komen en daardoor onszelf en onze medemensen te ontdekken zoals we zijn: vanwege Gods liefde geroepen en bestemd om goed te leven en daarin gelukkig te zijn.
pastoor A. Bultsma.

Vieringen binnenkort