Volgens ons waren er vandaag wel 30 kinderen. We hebben ook genoten van het kinderkoor. Het was Sacramentsdag. Dat was een dag om nog eens heel goed stil te staan bij de betekenis van de Heilige Eucharistie. We leerden dat Jezus zichzelf geeft, dat wij door de Eucharistie voedsel krijgen voor onze ziel. Het bijbelverhaal ging over de vijf broden en twee vissen.

Na de Kinderwoorddienst was het feest!! Lekker op het kerkplein spelen, plezier maken, samen eten en drinken en levend ganzenbord spelen. De kinderen vonden het heerlijk, en een lekker zonnetjes erbij. We namen afscheid van Catharina en Judith. Bedankt voor jullie enorme bijdrages in onder andere creativiteit, geduld en standvastigheid.

Jezus zegt: ‘’Laat de kinderen tot Mij komen’’. Om die reden staat er ook volgend jaar een team van de KWD voor de kinderen klaar, geinspireerd door de liefde van Jezus.

Leiding KWD

Vieringen binnenkort