Nu we sinds een half jaar een nieuwe parochie zijn geworden met een nieuwe naam, hebben we ook een nieuwe datum voor ons patroonsfeest. De feestdag van de zalige Titus Brandsma valt is 27 juli, wat ditjaar precies op de zondag valt.

 

 In alle vieringen van dit weekend zal daarom niet de zondag gevierd worden, maar onze patroon. Zowel de lezingen, de gebeden als de liturgische kleur worden daartoe aangepast. We hopen met velen dit patroonsfeest te mogen vieren om God te danken voor het eerste halfjaar als nieuwe parochie en natuurlijk op voorspraak van pater Titus zegen te vragen voor de tijd die komen mag.

U bent van harte welkom bij de vieringen in: 

Workum om 9.30 uur

Witmarsum om 9.30 uur

Makkum om 9.30 uur

Bolsward om 11.00 uur

Vieringen binnenkort