Op 31 augustus werd er een triatlon in Witmarsum georganiseerd. De gezamenlijk kerken van Witmarsum, Pingjum en Zurich: de R.K. kerk, Doopsgezinde gemeente, Protestantse gemeenten, namen hier ook deel aan.
De pastores hadden toegezegd om ook een daadwerkelijke deelname te doen. Zr.Flora Visser zwom de 500 metr, ds. Peter Wattel fietste 20 km, pastor Nelleke ten Wolde nam de 5 km hardlopen voor haar rekening.

 

Aan het einde van de dag was er een “neisit” in de katholieke kerk. Vanaf 16 uur was iedereen welkom voor een kop koffie/thee met koek. Hierna volgde er een korte dienst. Deze dienst was gebaseerd op de thema’s zwemmen, fietsen en lopen. Eerst werd er een lied ten gehore gebracht, hierna volgde een bijpassende lezing, waarna er een kort woordje was. Er was tevens ruimte voor samenzang.
De voorgangers hadden erg hun best gedaan om hier een mooie, inspirerende dienst van te maken, helemaal in het thema van de triatlon.
Er was gekozen voor een motto: levend water daar wordt je weer mens van.
Deze slogan was ook terug te vinden op de flesjes water die onderweg werden uitgedeeld.
Al met al een geslaagde dag met een mooie afsluiting, waar de kerken zich van een positieve kant lieten zien.

 

Vieringen binnenkort