17 mei 2015 is de feestdag van Maria van Sevenwouden. Dan is het 500 jaar geleden dat het beeld een Mirakelbeeld werd. Die dag wordt er in Bolsward een Mariaprocessie gehouden. De route van de processie voert door de Bolswarder binnenstad, waarbij de diverse kerken aangedaan zullen worden aangedaan.
De processie zal plaats vinden op zondag 17 mei 2015 om 14.30 uur.

Meer over het jubileum op www.mariavansevenwouden.nl

Vieringen binnenkort