Donderdagavond 20 november van 20:00-22:00 organiseren we als Zalige Titus Brandsmaparochie, Gasthuisgemeente en Martinigemeente een samenkomst over de situatie van de Christenen in het Midden-Oosten. De directeur van Kerk in Nood Nederland zal ons samen met een van zijn medewerkers bijpraten over de actuele situatie. Met elkaar kunnen we in gesprek gaan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats van samenkomst is Het Centrum naast de Gasthuiskerk te Bolsward

De christenen in het Midden-Oosten hebben het momenteel heel zwaar. Heel veel medegelovigen maken zich zorgen over wat daar gebeurt. De gevoelens van machteloosheid zijn vaak groot. Door als christenen in oecumenisch verband ons te laten bijpraten tonen we aandacht te hebben voor onze geloofsgenoten. Dat is alvast een begin van solidariteit. Samen onze zorgen delen en elkaar aansporen (samen) te blijven bidden maakt een verschil. Deze avond is daartoe bedoeld.


Kerk in Nood is een wereldwijde katholieke organisatie met rechtstreekse contacten in het Midden-Oosten. Speciaal vanwege de toestand in het Midden-Oosten hebben Kerk in Nood en Open Doors samen met nog een aantal andere organisaties de beweging WeAreN opgezet. Naar het teken dat door IS op de deuren van christelijke gezinnen werd gezet. Meer informatie kunt u vinden via www.WeAreN.nl en www.kerkinnood.nl.

Het adres van Het Centrum is Gasthuissingel 33 te Bolsward.

 

Vieringen binnenkort