In de Eucharistieviering op zondag 16 november werden de jubilarissen van het Sint Franciscus Dames- & Herenkoor gehuldigd: Oeke Brouwer en Cilia Bosma voor 25 jaar lidmaatschap van het koor. Marga Lotstra was 40 jaar lid. Wiebe Mulder, Theo de Boer en Menno Bosma werden gehuldigd voor maar liefst 50 jaar lid zijn. Zij kregen allemaal de versierselen van de Sint Gregoriusvereniging opgespeld door pastoor Bultsma.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in de parochiezaal, waar het koor nog een feestlied zong.

Vieringen binnenkort