Tegelijk met de kerstmarkt in de Broerekerk vierde het KVG Bolsward op 12 december het kerstfeest in Ons Gebouw op het Broereplein. De zaal was feestelijk versierd met kerstgroen en nadat voorzitter Clara Bakker een gedicht over kerstmis voorgedragen had werd de avond voortgezet met een gezamenlijk gezongen kerstlied. Daarna kreeg de heer Vriens uit Franeker het woord, die een lezing met dia-beelden hield over ” het kerstkind in de kunst ”.

 

Hij begon met de bronzen deur in de kathedraal van Hildesheim, waarop de aankondiging van de engel Gabriël te zien is en daarna liet hij ons schilderijen en bijbel-boeken zien, die gemaakt waren in de jaren 1400 tot 1650 na Christus en dan voornamelijk in België en Italië.
De schilderijen met bijbelse taferelen lieten vaak een interieur uit die tijd zien, wat dus een goed tijdsbeeld geeft met op de achtergrond, kijkend door een ruit, de middeleeuwse stad.
Zo zijn er schilderijen met de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria, de geboorte van het kindje Jezus, de aanbidding door de herders met hun schapen en de komst met geschenken van de drie wijzen uit het oosten. Bekende namen hierbij zijn: Lippi, Rafael, Memlink, van Eyck, Hugo van der Goes en niet te vergeten onze eigen Rembrandt van Rijn, die een zeer sfeervol wat donkerder interieur laat zien. Bij de Belgen en Italianen was Maria vaak gekleed in prachtige blauw met rode gewaden en purperen gewaden en leek zij meer op een dochter van een rijke familie dan op de Maria zoals die in de bijbel voorgesteld wordt met eenvoudige kleding en slapend in een stal.
De bijbelboeken zijn rijk gecalligrafeerd, bezet met half-edelstenen of met een ivoren voorstelling erop. Vaak zijn ook de evangelisten erop afgebeeld met niet alleen hun menselijke verschijning maar ook het symbool waaronder zij vallen: Matteüs-engel, Marcus-leeuw, Lucas-stier en Johannes-adelaar.
Na de pauze met een hapje en een drankje, liet de heer Vriens ons diverse schilderijen van de Madonna met kind zien en verschillende Pietà’s, o.a. de beroemde Pietà van Michelangelo. Hij sloot de avond af met een beeld van de Pietà van 1950 uit de dom van Xanten in Duitsland.
Clara Bakker bedankte de heer Vriens voor zijn boeiende lezing en na het zingen van Stille nacht, heilige nacht was er nog tijd voor een drankje, er werd een kerstwens rondgedeeld en daarna ging men, al een beetje in kerstsfeer, naar huis.

 

Vieringen binnenkort