Doe mee aan de enquête!

Als parochie willen we graag van zoveel mogelijk parochianen horen wat u het belangrijkste vindt voor onze geloofsgemeenschap in de komende jaren. Daarom kunt u online een inventarisatieformulier invullen.

Als nieuwe parochie hebben we als een van onze belangrijkste punten gesteld dat we “mensen opzoeken waar ze zijn”. We willen zoveel mogelijk mensen in contact laten komen met ons geloof.

Om hiermee te beginnen, willen we eerst beter weten wie en wat er binnen de grenzen van onze parochie leeft. Dat is de bedoeling van deze inventarisatie: zoveel mogelijk mensen binnen ons gebied te bereiken en naar hun vragen en verlangens ten aanzien van de kerk en onze parochie te luisteren.

We vinden het erg fijn als u deze lijst invult. De resultaten worden gebruikt om het werk van onze parochie beter af te stemmen aan de behoeften van zowel onze eigen parochianen als de bredere samenleving waartoe wij behoren.
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden door een extern onderzoeksbureau bewerkt (www.bridgeskarr.nl) en ze zullen uitsluitend als samengestelde cijfers en/of anonieme uitspraken gerapporteerd worden.
 
Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten.
 

Vieringen binnenkort