Vrijdag 16 januari 2015 hebben Dominicus Kamsma (voorzitter PCI) en Klaas Groeneveld (vicevoorzitter PCI) de fusieakte getekend in het bisdomhuis te Groningen. Hiermee werd een lange en gedegen voorbereiding van de fusie van de vier PCI’s van de voormalige parochies Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum afgesloten.
 
De PCI (Parochiële Charitas Instelling) wil vanuit een katholieke levensvisie de meest kwetsbaren in onze dorpen en steden helpen. Dat doet zij door hen een steuntje in de rug geven, daar waar geen ander helpt (noodhulp, armoedebestrijding, schuldhulp). Tevens wil de PCI initiatieven ondersteunen die de zelfredzaamheid van deze kwetsbaren vergroten om daarmee de samenleving menselijker te maken. Om die reden zal een diaconaal opbouwwerker de komende drie jaar wederom actief zijn om het PCI beleid handen en voeten te geven.
 
In de komende TITUS leest u meer over de nieuwe PCI. Het oprichtingsdecreet van bisschop De Korte kunt u hier lezen (of klik op de afbeelding hiernaast).

Vieringen binnenkort