Dit weekend zijn na alle vieringen in onze parochie de palmtakjes van vorig jaar verbrand. De as hiervan zal op Aswoensdag, 18 februari, gebruikt worden voor de askruisjes. De oproep om oude palmtakjes mee te brengen, leverde in Bolsward een vuurkorf vol op. Met vereende krachten werd de wind geblokkeerd om de palmtakjes te kunnen aan steken. Maar toen ze eenmaal brandden ging het ook hard. Gelukkig stond de wind van de kerk af, zodat de rook niet in de kerk kwam. Pastoor Bultsma kweet zich waardig van zijn taak om het vuur brandende te houden en wist het zelfs nog even flink op te stoken.

De vieringen van Aswoensdag zijn in onze parochie op:

wo. 18 feb. 10:00 Bloemkamp (Eucharistieviering)
wo. 18 feb. 11:00 Workum (kinderviering)
wo. 18 feb. 19:00 Witmarsum (Eucharistieviering voor de hele parochie)

Vieringen binnenkort