Vrijdag 13 februari was de eerste bijeenkomst van de nieuw te starten groep M25.
Even voor 20.00 uur verzamelden wij met de vormelingen en catechesejongeren van het derde jaar in de parochiezaal van de Franciscuskerk te Bolsward. Vandaaruit fietsten we gezamenlijk naar “ons jeugdhonk” van waaruit wij onze M25 activiteiten zullen uitdragen. Allereerst kregen we een rondleiding door dit multifunctionele gebouw. Onder andere kledingbank en jeugdsoos. In ons “eigen honk” kregen we een uitleg over M25 van Krista en Kees, waarna we aan het werk gingen met het maken van een collage met als thema: “Wat betekent geloven voor jou”? Tijdens het werk kregen we chips en cola en naar afloop presenteerde ieder groepje zijn collage.
Tot slot maakten wij nog afspraken voor een vervolg van deze avonden. Iedere laatste vrijdag van de maand komen wij als M25 groep samen om te koken, samen te eten, gezellige dingen te doen en nieuwe activiteiten te organiseren. Tegen 21.30 uur ging iedereen goedgemutst en klaar voor het weekend naar huis.
 
Hartelijke groeten,
M25 jongeren van Bolsward en omstreken.

Vieringen binnenkort