In verband met een wijziging in de personele bezetting worden de openingsdagen van het parochiesecretariaat met ingang van 30 maart a.s. gewijzigd; de openstelling op woensdag wordt verplaatst naar dinsdag.

De nieuwe openingstijden zijn per 30 maart 2015:

Maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Vieringen binnenkort