Over de toekomst van onze parochie en haar kerkgebouwen

In de Leeuwarder Courant van maandag 30 maart werd aandacht geschonken aan het voorlopige standpunt van het parochiebestuur over de toekomst van onze parochie.

Zoals het nu staat kunnen we als parochie de gebouwen in Makkum, Witmarsum en Workum niet meer betalen. Daarom moet er gezocht worden naar oplossingen om er voor te zorgen dat de locale geloofsgemeenschappen kunnen blijven bestaan. Voor Workum is het idee om het kerkgebouw onder te brengen in een stichting, waarbij de kerk nog wel voor vieringen gebruikt kan blijven worden. Voor Makkum en Witmarsum wordt gedacht aan het zoeken van een andere plek om samen te vieren en om elkaar te blijven ontmoeten.

In ons parochieblad TITUS kunt u het hele voorlopige standpunt lezen, en de reacties van de vier locatieraden daarop. Op 23 april willen we graag met alle parochianen van gedachten wisselen over de toekomst van onze parochie. Pas daarna zal het parochiebestuur een besluit nemen.

Parochieblad TITUS online

Het artikel in de Leeuwarder Courant

Vieringen binnenkort