Zondag 17 mei 2015 vieren we in Bolsward dat vijfhonderd jaar geleden voor het eerst een mirakel werd vermeld dat verbonden is met Maria van Sevenwouden. ’s Morgens om 11.00 uur is de eucharistieviering in de St. Franciscuskerk en ’s middags om 14.30 uur wordt er een processie door de binnenstad gehouden. In beide vieringen zal onze bisschop de voorganger zijn.
Het uit de 13e eeuw stammende houten Mariabeeld is in de loop van de tijd verbonden geraakt met de devotie voor Maria van Sevenwouden. In 1515 ontsnapte het op wonderlijke wijze aan verwoesting en kwam er een bedevaart op gang. Sindsdien zijn er meerdere wonderen in verband gebracht met dit genadebeeld die steeds zorgvuldig in het mirakelboek werden genoteerd. In de eerste decennia was er een jaarlijkse grote processie, die vanwege Reformatie voortging als stille omgang en daarna min of meer in vergetelheid is geraakt. Vanwege het jubileum zal voor het eerst sinds de Middeleeuwen weer een grote processie door de stad trekken.
De processie wordt vooral benaderd als een gebedsdienst in en met de stad. De eigen koren van de Sint Franciscuskerk, het Bolswarder draaiorgel, maar ook het Shantykoor zullen een bijdrage leveren. De Doopsgezinde en de Protestantse Gasthuiskerk hebben eveneens een rol. Aan het einde van de processie zal de inschrijving voor de diocesane bedevaart naar Lourdes in 2016 van start gaan.
Belangstellenden zijn van harte welkom om het feest mee te vieren en mee te lopen in de processie.In het Titus Brandsmamuseum naast de Franciscuskerk zal gedurende het hele bedevaartsseizoen een speciale tentoonstelling worden gehouden. Het museum is de 17e mei geopend.
Meer informatie kan men vinden via www.mariavansevenwouden.nl, maar ook via Facebook www.facebook.com/mariavansevenwouden.

Vieringen binnenkort