In Workum en Bolsward

De meimaand is één van de twee Mariamaanden (oktober is de andere). Traditioneel tijd om de rozenkrans te bidden. Dat kan deze maand in Workum en in Bolsward.
De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Door een gebed steeds te herhalen,creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.

Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt. Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.
In de Sint Werenfriduskerk in Workum kunt u in mei iedere woensdagavond om 19.00 uur terecht, de eerste keer op 6 mei. De intenties zijn o.a. bidden voor de vrede op de wereld, voor de vele vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn, en ook voor onze eigen intenties.
In de Sint Franciscuskerk in Bolsward wordt elke zaterdagmiddag om 16:30 uur in de Sint Franciscuskerk de rozenkransgebeden.
U bent van harte welkom ook zonder rozenkrans!

Vieringen binnenkort