Een gave van parochianen aan parochianen.
Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen geven.
Een gave om met de parochianen onze vreugde te laten delen bij hun terugkeer uit het ziekenhuis, bij een geboorte, een jubilea en of bij bepaalde verjaardagen.
 
Voor de Paasdagen hebben wij aan een kleine 190 oudere en/of zieke medeparochianen in Bolsward e.o. een attentie van ons ontvangen. Dit alles bekostigd uit de middelen van het “Goede Week-Offer”.
Wij danken de vormelingen en parochianen die op stille zaterdag hebben meegeholpen met het bezorgen van de paas-attenties.
 
Namens het actiecomité Welzijnswerk zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward mevr. K. Brandenburg en mevr. H. Verbree - Draaisma en dhrn. C. Witteveen en F.B. Visser.

Vieringen binnenkort