De grote rommel-en boekenmarkt “rûn de tsjerke” is dit jaar zaterdag 16 mei. Daarvoor willen we graag verkoopbare spullen bij u ophalen op zaterdag 9 mei. U kunt hiervoor bellen naar H.Jellesma 540064 , H.Rijpma 543451, G.Huitema 579512 of B.Feenstra 542304.
Evenals andere jaren kunnen we heel veel gebruiken maar geen bedden, matrassen, en grote meubels als kasten en bankstellen. We hopen weer op veel goede spullen.
De opbrengst van de rommelmarkt is voor het onderhoud van de Werenfriduskerk.
 
De rommelmarktcommissie.

Vieringen binnenkort