Tijdens de parochieavond van 23 april werd geopperd om op zondag 17 mei a.s. het feest van Maria van Sevenwouden te Bolsward samen te vieren. Daar werd zodanig positief op gereageerd, dat het pastoraal team en de locatieraden meteen na afloop hebben besloten het vieringenrooster aan te passen: Op zaterdag 16 mei zijn er geen vieringen in onze kerken (wel is er ’s morgens de jaarlijkse rommelmarkt te Workum). Op zondag 17 mei zijn er alleen vieringen te Bolsward:

- 11:00 uur de eucharistieviering met onze bisschop
- 14:30 uur Mariaviering met processie door de stad

In de kerken van Makkum, Witmarsum en Workum zijn die dag geen vieringen!

Vieringen binnenkort