Lees alles over de achtergronden van de processie!

Op zondag 17 mei 2015 viert de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward dat vijfhonderd jaar geleden voor het eerst melding werd gemaakt van een mirakel rond Maria van Sevenwouden. ’s Ochtends is er ter gelegenheid van dit jubileum om 11:00 uur een eucharistieviering in de Sint Franciscuskerk. ’s Middags om 14:30 uur wordt er een processie met het Mariabeeld door Bolsward gehouden. Bij beide gebeurtenissen zal bisschop De Korte de voorganger zijn.

Pastoor Bultsma: “De aanleiding voor de processie is gelegen in het vijfhonderdjarig jubileum van Maria van Sevenwouden als mirakelbeeld. We vinden het echter vooral belangrijk om als Rooms-Katholieke gemeenschap naar buiten te treden. Dat doen we op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door actief werk te maken van naastenliefde (denk bijvoorbeeld aan de kledingbank), maar dus ook door buiten de deur van de kerk samen te bidden.”

“Er zijn verschillende soorten processies, maar de processie die we vandaag houden is eigenlijk niets anders dan een gebedsdienst die we lopend houden. Elke processie is een herinnering en ook een verbeelding van de tocht die het volk Israël volgens de Bijbel maakte vanuit Egypte naar het beloofde land. In Egypte waren ze slaven, in het beloofde land konden ze frank en vrij leven met God en elkaar. Onderweg daar naartoe hebben ze heel wat meegemaakt, maar vooral ontdekt dat God altijd bij ze is. Door een processie te houden laten we hetzelfde zien: God is nooit ver weg, Hij gaat met ons mensen mee,” legt de pastoor uit. “Een processie is een ommegang in gebed, en dus uitdrukkelijk géén optocht.” Voor wie nu al wil weten wat er in de processie gebeurt, is de liturgie ervan te downloaden via www.mariavansevenwouden.nl.

In en met de stad

In de loop van de tijd is er een devotie ontstaan voor het uit de 13e eeuw stammende houten van Maria van Sevenwouden. In 1515 ontsnapte het beeld op wonderlijke wijze aan verwoesting en kwam er nadien een bedevaart op gang. Sindsdien zijn er meerdere wonderen in verband gebracht met dit genadebeeld die steeds in een mirakelboek werden genoteerd. Met de Reformatie kwam er een einde aan de jaarlijkse Mariaprocessie. Vanwege het jubileum zal voor het eerst weer een grote processie door de stad trekken. “We willen dit samen in én met de stad vieren,” aldus Bultsma. “Iedereen mag en kan meelopen in een sfeer van stilte en gebed. We hebben als jubileumcommissie ook in de processie gezocht naar verbinding met de stad. De processie wordt mogelijk gemaakt door talrijke vrijwilligers vanuit de parochie, maar ook van daar buiten. Onze eigen koren werken mee: Cantus Deo onder leiding van Erwin de Ruijter zingt 's ochtends in de Eucharistieviering. Onder leiding van dirigente Cecilia Bekema zullen het R.K. Koor Joachim, het Sint Franciscus Dames- en Herenkoor en Kinder- en Jeugdkoor tijdens de processie zingen, net als het KBO-koor. Organiste Boudien Janssen-Terbraak zal zowel 's ochtends als 's middags spelen. Omke Romke, ons Bolswarder draaiorgel, maar ook het Shantykoor Skomjend Wiid en CMV Oranje zullen een bijdrage leveren. De Doopsgezinde Kerk zal van zich laten horen door orgelmuziek. De gemeente van de Gasthuiskerk zal een lied zingen bij het passeren van de processie, waarna zij een eigen gebedsbijeenkomst heeft om te bidden voor de stad, en zich zo verbonden te weten met de christenen in Bolsward. De Stichting Kunst Kerk en Samenleving heeft kerkmusicus Frits Haaze gevraagd om ter ere van Maria van Sevenwouden een gedicht van mevrouw Aggie van der Meer op muziek te zetten.”

Mariadevotie

Over de plaats van Maria in de Rooms-Katholieke kerk vertelt pastoor Bultsma: “De geschiedenis heeft geleerd dat er ten aanzien van de verering van de maagd Maria gemakkelijk allerlei misverstanden kunnen ontstaan. Daarom is het goed om allereerst te zeggen wat het niet is. Mariadevotie is geen aanbidding. Alleen God wordt aanbeden. Hem komt alle lof toe. Wanneer we dan toch Maria of andere heiligen in ons gebed betrekken, doen we dat met geen andere bedoeling dan God de Hem toekomende eer te brengen. We hebben Hem immers te danken.”

“Als we tot Maria bidden, dan vragen we haar gebed: dat ze met ons tot haar Zoon, Jezus Christus, wil bidden voor het welzijn van de Kerk, de wereld, ja, van alle mensen en heel de schepping. Wie Maria vereert dankt God om Jezus Christus die we kennen als onze Redder, onze metgezel in het lijden, onze trouwste Vriend. Maria werd als eerste gevraagd in Christus te geloven en zo op God te vertrouwen. Wij willen proberen net als zij goede gelovigen te zijn. En zoiets doe je niet alleen, dat doe je samen: met Maria, met de andere heiligen, met alle mensen die geloven, met alle mensen van goede wil.”

Belangstelling

“Een inschatting van het aantal mensen dat mee gaat lopen, durf ik echt niet te maken. We mogen wel constateren dat er een uitgebreide belangstelling is voor onze processie,” vertelt pastoor Bultsma. “We verwachten mensen vanuit heel Nederland. Zo zullen bijvoorbeeld de rector en studenten van de priesteropleiding Bovendonk deelnemen. In ieder geval zullen zowel de RKK als de EO die dag televisieopnamen maken.”

Route

De processie start en eindigt in de Sint Franciscuskerk aan de Grote Dijlakker. Van daaruit is de route: Nieuwmarkt, Skilwijk, Achter de Smeden, Marktplein, Grootzand, Turfkade, Witherenstraat, Hoogstraat, Broereplein, Jongemastraat, Snekerpoort, Hoog Bolwerk, Looiersbuurt, Groot Kerkhof, Kerkstraat, Broerestraat, Grote Dijlakker. De route is ongeveer 2,3 kilometer.
Tijdens de processie zullen deze straten kortstondig afgesloten zijn. Er zijn verkeersregelaars voor de goede begeleiding van de stoet. Bij zeer slecht weer zal de processie in de Sint Franciscuskerk gevierd worden.

Rome

Niet alleen in Bolsward is het 17 mei feest. ’s Ochtends zal ook in de Friezenkerk in Rome aandacht worden besteed aan dit bijzondere jubileum. In die kerk staat een replica van het beeld van Maria van Sevenwouden. De rector van de Friezenkerk, pater Tiemen Brouwer, viert evenwel in Bolsward als speciale gast het feest mee. Hij zal namens de Friezenkerk een verrassing meenemen.

Titus Brandsmamuseum

In het Titus Brandsmamuseum naast de Franciscuskerk zal gedurende het hele bedevaartseizoen een speciale tentoonstelling worden gehouden. Het museum is de gehele 17e mei geopend.

Speciale aanbiedingen

Om het feest op 17 mei extra luister bij te zetten, is er een aantal speciale producten ontwikkeld. Zo is er een vlag gemaakt met daarop een gestileerde afbeelding van het Mirakelbeeld tegen een op een glas-in-loodraam gelijkende achtergrond. Deze zal op vrijdag- en zaterdagmiddag 15 en 16 mei voor € 15,00 euro te koop zijn bij De Blikvanger, het winkeltje tegenover de Franciscuskerk aan de Kleine Dijlakker 2.
De Mariaverhalen die in het afgelopen jaar in het Bolswards Nieuwsblad door de bekende Friese auteur Marga Claus zijn gepubliceerd zijn in een speciaal boekje uitgegeven. Het zal vanaf 17 mei voor € 12,50 te koop zijn, maar op 17 mei zelf geldt de jubileumaanbieding van €10,00. Er zijn ook nieuwe ansichtkaarten gemaakt met foto’s van Petra Kroon en kleine glazen waxinelichtjeshouders met een ingegraveerde afbeelding van Maria van Sevenwouden te koop. Evenmin onvermeld mag de kartonnen bouwplaat blijven, speciaal voor kinderen.

Vieringen binnenkort