Op 20 en 27 september is er in onze geloofsgemeenschappen in Makkum, Workum en Bolsward aandacht voor de Vredesweek in oecumenisch verband. Het thema is dit jaar Vrede verbindt,
Op zondag 20 september zijn er na de vieringen deurcollectes voor de vluchtelingen. Lees hier meer over de oproep van de bisschoppen.
  • 20 september 9.30 uur Makkum RK kerk oec. viering. Vg. Broeder Liuwe Durksz (DGZ)
  • 20 september 9.30 Workum RK kerk oec. viering. Vg. Ds. Leneke Marchand, Ds. Graddie Meijer, pastor Nelleke ten Wolde
  • 24 september 20:00 uur, Workum, Doopsgezinde kerk, Lezing door Prof. Fernando Ens over de Doopsgezinde vredestheologie.
  • 27 september 9.30 Bolsward: Gasthuiskerk: oecumenische viering, voorbereid door jongeren vanuit de verschillende kerken met Dirk Jan Steenbergen, Ds. Jaap van der Windt, Ds. Hans Ariesen en pastor Nelleke ten Wolde. Muzikale begeleiding door de Praiseband.

LET OP! Zondag 27 september is er om 11 uur GEEN viering in de St.Franciscuskerk!

Vieringen binnenkort