Op 14 oktober gaan we samen naar Nijkleaster in Jorwert, om daar een Kleaster-ochtend met een ‘Kleaster-kuier’ (kloosterwandeling) mee te maken. 

Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. Een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân) verbonden aan een protestantse plaatselijke gemeente. Een bijzondere plek, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken. Een adempauze, stille tijd. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Het programma is als volgt:

  • 8.45 verzamelen op kerkplein St. Franciscuskerk, Bolsward
  • 9.30 Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)
  • 10.00 Koffie of thee
  • 10.30 Begin van de Kleaster-kuier
  • 12.00 Lunch (zelf meebrengen)

 Afhankelijk van de ervaringen en wat er onderweg in ons opkomt is het mogelijk, om er op één of andere manier een vervolg aan te geven. Dat zullen we ’s middags na de lunch bespreken. Pastor Ten Wolde is de begeleidster van deze morgen.

Omdat de capaciteit voor groepen in Nijkleaster beperkt is, is het wel nodig om u op te geven bij het secretariaat. De kosten bedragen € 5.= per deelnemer voor Nijkleaster zelf, en mogelijk een bijdrage in de kosten van de chauffeurs. Voor meer informatie, zie www.nijkleaster.frl

Vieringen binnenkort