Tijdens de vieringen van de 4e zondag van de Advent (19 & 20 december) zal er weer gelegenheid zijn de Kindje-Jezus-beeldjes uit de kerkstal te laten zegenen. Net als voorgaande jaren kunnen de beeldjes voorafgaand aan de viering voorin de kerk worden gelegd. Het is handig om ze even van een naam te voorzien. Soms zitten de beeldjes vast aan de kribbe of zelfs aan de gehele kerststal. Neem dan gerust het geheel mee naar de kerk.

Het idee achter het jaarlijks opnieuw vragen om zegen over het beeldje van het kindje Jezus is vooral de bede dat we weer een fijne kerst mogen beleven. Voor wie het gegeven is, kunnen dat een aantal mooie dagen met familie en vrienden zijn. Voorop staat echter dat we, in welke situatie we ook verkeren, met Kerst de Heer opnieuw in ons leven ontvangen. En daardoor al Gods goede bedoelingen voor iedere mens mogen doorklinken in onze woorden en daden.

Vieringen binnenkort