Inmiddels een traditie geworden in de Sint Franciscuskerk te Bolsward, worden zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur tijdens de Vesper. de zeven Gregoriaanse O-Antifonen gezonge.  Een Antifoon is een vers dat voorafgaand aan een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam ‘O-Antifonen’ verwijst naar het Latijnse aanhefwoord O, waarmee ze allen beginnen. Ze geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias.De eerste letters van deze Antifonen vormen samen, van achter naar voren gelezen, de woorden “ERO CRAS”: “morgen zal Ik er zijn”. Men kan de zeven dagen verbinden met de weg van Nazareth naar Bethlehem. In de vroege middeleeuwen gingen de pelgrims deze weg in het voetspoor van Jozef en Maria als voorbereiding op het Kerstfeest.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.
De Schola Cantorum Sancti Francisci staat onder leiding van Cecilia Bekema. Organist is Jan Sterenberg. Pastoor A. Bultsma zal voorgaan in deze Vesper.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de parochiezaal onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vieringen binnenkort