Op Oudjaarsavond zal er voor de gehele parochie om 19:00 uur een viering zijn in de Sint Franciscuskerk te Bolsward. Tijdens deze gebedsdienst met uitstelling van het Allerheiligste danken we de Heer voor alle goede gaven van het voorbije jaar en bidden we om zegen over het nieuwe.

De volgende morgen, op 1 januari, zal de viering om 11:00 uur voor de gehele parochie worden gehouden in de Sint Werenfriduskerk te Workum. We vieren het hoogfeest 'Maria, Moeder van God' als afsluiting van de eerste acht dagen van het kerstfeest. Nieuwjaarsdag is tevens een bijzondere biddag voor de vrede. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en beste wensen uit te wisselen voor het nieuwe jaar

Vieringen binnenkort