In de laatste twee weken van januari wordt weer de Kerkbalans-actie gehouden. Ook dit jaar doen we weer een beroep op ú. Of eigenlijk: doen we een beroep op elkaar. Alleen sámen kun je een geloofsgemeenschap zijn en in stand houden.

De Kerkbalansactie wordt per locatie georganiseerd. Op weg naar een gezonde toekomst is er in het afgelopen jaar flink gesneden in de uitgaven. Nu is het zaak om harder aan de inkomsten te werken. Dat wordt op allerlei manieren gedaan. Uw bijdrage is daarbij heel belangrijk.

Wist u dat uw giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting? En dat we dit jaar speciaal aandacht besteden aan de voordelen van periodieke giften?

We vragen uiteraard niets anders dan dat ieder naar zijn of haar eigen vermogen een steentje bijdraagt. Als indicatie geven we een bijdrage van € 15,00 per maand in overweging. Dat is € 180 per adres per jaar.

We weten dat er mensen zijn die meer betalen en we weten ook heel goed dat er een groep is die niet zoveel geld kan missen. Wanneer iemand niet (zoveel) kan missen, dan hoeft hij of zij zich niet bezwaard te voelen. We vormen samen de parochie. We doen dit samen, we rekenen op elkaar!

In januari krijgt u de informatie over kerkbalans en de formulieren thuisbezorgd. U kunt deze informatie ook online lezen:

Vieringen binnenkort