De Actie Kerkbalans is landelijk weer ingeluid. Ook in onze Zalige Titus Brandsmaparochie is de actie van start gegaan. Tientallen vrijwilligers zijn in de diverse locaties op pad gegaan om een beroep op u te doen voor een financiële bijdrage ter ondersteuning van het werk van de kerk.

Brochure per locatie: Bolsward - Makkum - Witmarsum - Workum

Met elkaar

Het gaat weliswaar goed met onze parochie! Maar er zijn zorgen. We zijn bezig om met name de lasten van onze kerkgebouwen te verlagen. Niet door bij de pakken neer te zitten, maar door werk te maken van een meer diaconale geloofsgemeenschap. We willen nog meer dan nu actief betrokken zijn op de samenleving waar we deel vanuit maken.

Daar passen we onze gebouwen op aan. Dat betekent soms verkoop, maar ook het verwerven van nieuwe plekken om dienstbaar te zijn. Plaatsen om samen te komen en mensen te ontmoeten. Waar we liturgie kunnen vieren en God al dankend vragen om zijn zegen over iedere mens zonder uitzondering. Immers: geloof en kerk verbinden!

Het gaat goed met de parochie omdat er al zoveel gebeurt. Met elkaar en met hulp van velen zijn we al enorm actief. En we zijn niet van plan dat te minderen. Met name op het vlak van de armoedebestrijding, maar dat is lang niet het enige. Dat we elke zaterdagavond en/of zondag in elke locatie kunnen vieren is niet vanzelfsprekend. Maar het lukt door inzet van velen. Het gaat goed!

Onsje meer?

Mag het een onsje meer zijn? Wat ons betreft wel. Als parochie en locaties willen we graag nog meer betekenen dan we nu al doen. Daar zit ook een financiële kant aan. Het ziet er naar uit dat we na 2017 de financiën blijvend in orde zullen hebben. Het lek is gedicht! Maar om dat zo te houden blijven er inkomsten nodig. Daarom ook aan u: mag het, als het kan, een onsje meer zijn?

Per locatie

De Actie Kerkbalans wordt per locatie georganiseerd. Voor iedere locatie is er een brochure samengesteld die min of meer is toegespitst op de lokale situatie. Tevens proberen we voor de actie voor de totale parochie een eenduidige structuur te vinden U vindt een en ander nader beschreven in de diverse brochures.

We hopen van harte dat u meedoet. Want samen maken we de kerk en onderhouden deze. Draag uw steentje bij !

De brochures van elke locatie:

Lees ook over de Periodieke gift waarbij er geen drempel geldt voor belastingaftrek.

Vieringen binnenkort