Samen op weg naar het Paasfeest.  

De Raad van Kerken in Bolsward organiseert op de vrijdagen in de Vastentijd ook dit jaar weer de "Vastenprik": Elkaar ontmoeten tijdens een vastenmaal. Dit initiatief is oecumenisch van opzet. Elke keer doen er zo ongeveer 40 mensen, groot en klein, mee aan deze broodmaaltijd. Sommige mensen vasten de 40-dagentijd door minder luxe te eten of geen vlees te gebruiken.Ook kunt u, als u het vasten gedurende 40 dagen toch wel erg moeilijk vindt, er voor kiezen dat juist op vrijdag wel te doen. Immers, vrijdag is de dag van Jezus’ dood. De vastenmaaltijd is een manier om deze bijzondere tijd wat extra’s te geven. Om 18.00 uur ( de laatste keer, Goede  Vrijdag om 17.30 uur) komen we samen om een eenvoudige broodmaaltijd te eten. Rond de maaltijd lezen we uit de bijbel, bidden samen en zingen een lied. Rond 19.00 uur gaan we dan weer uiteen. Dit jaar is de rode draad bij alle maaltijden één van “De zeven werken van barmhartgheid”.
Werken van barmhartigheid is een benaming voor goede daden, die een mens voor een ander doet uit liefde voor God. In die daden wordt zichtbaar hoe God er voor mensen wil zijn. Het meest tastbaar gemaakt in de persoon van Jezus Christus. Deze werken hebben door de eeuwen heen grote invloed gehad op de wijze waarop de kerken de uitgestoken hand boden aan mensen in de problemen.Oorspronkelijk waren er zes werken, te herleiden op de tekst van Mattheüs 25:35- 36  waar Jezus zegt: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op. Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.”In het jaar 1207 werd als zevende werk toegevoegd: “Het begraven van  de doden”.  Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninevé zag liggen, dan begroef ik het. (Tobit 1,17)
De data zijn dit jaar 2016: 12, 19 en 26 februari, en 4, 11, 18 en 25 maart. Steeds weer anderen nemen de voorbereiding van de maaltijd op zich en één van de Bolswarder pastores heeft de leiding over het liturgisch moment. De maaltijd vindt plaats in het Convent, Groot Kerkhof 1. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen, ook kinderen zijn van harte welkom. Wel is het prettig als u zich van te voren aanmeldt dan kunnen we daar bij de inkopen rekening mee houden.  Welkom.  
Fam. Ariesen    Telefoon 572470, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vieringen binnenkort