Sinds kort liggen er in de St. Franciscuskerk in Bolsward en de St. Werenfriduskerk in Workum gratis Bijbels, of eigenlijk preciezer: alleen de tekst van het Nieuwe Testament. Naast in het Nederlands, liggen ze er ook in onder andere Duits, Engels, Frans, Arabisch, Turks, Chinees en Pools. U bent van harte uitgenodigd om een exemplaar mee te nemen om zelf te lezen of weg te geven.
Deze gratis uitgaven van het Nieuwe Testament worden mogelijk gemaakt door de Bijbelvereniging die gevestigd is te Balk. Deze vereniging zet zich er voorin zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het leven gevende woord van God. U kunt hun werk steunen. Kijk daartoe op hun website:

Vieringen binnenkort