Parochie kan kerk blijven gebruiken.

Als er een AZC in Witmarsum komt, kan de Zalige Titus Brandsmaparochie de kerk in het dorp verkopen aan de projectontwikkelaar Tom Genee. De parochie zal de Nicolaas van Tolentijnkerk kunnen blijven gebruiken zolang het AZC in Witmarsum is. Dit werd vrijdag 26 februari bekend gemaakt op een bijeenkomst voor parochianen van de locatie Witmarsum.
De kerk zal naast de katholieke vieringen ook gebruikt kunnen worden door het AZC en het dorp. Als het COA akkoord gaat, kan de parochie de pastorie naast de kerk huren voor onder meer een kledingbank en een repaircafé. Als dit allemaal doorgaat, zal het “Het Arkje” schuin tegenover de kerk, dat nu nog gebruikt wordt als ontmoetingsruimte, verkocht worden.
Projectontwikkelaar Genee is nu al eigenaar van het klooster naast de kerk. Als het AZC naar Witmarsum komt, koopt hij de kerk voor € 200.000,- van de parochie en zal hij het hoognodige onderhoud aan het gebouw betalen. De parochie huurt de kerk dan voor € 1,- per maand. Hiermee valt een financiële last van de schouders van de parochie.
Vorige jaar werd in de plannen over de toekomst van de parochie al bekend gemaakt dat de kerk in Witmarsum, net als die in Makkum, verkocht zouden gaan worden, omdat er geen geld is voor onderhoud van de gebouwen. Met de kans die er nu ligt, blijft de kerk behouden voor de eredienst zolang het AZC er is. “We slaan drie vliegen in één klap”, zegt Bas Flapper, vicevoorzitter van het parochiebestuur, “We kunnen de kerk verkopen, die voor mogelijk tien jaar huren en we krijgen de ruimte om activiteiten op te zetten.”

Impuls

“We krijgen meer ruimte dan we hadden om onze ambities als de geloofsgemeenschap in de samenleving waar te maken”, vertelt pastoor Bultsma. “Voor het AZC is het openblijven van de kerk ook een gelukkige omstandigheid. Een deel van de vluchtelingen uit Syrië is lid van de Syrisch-Orthodoxe kerk.” Ook nu al komen er Christenen uit Syrië naar de Rooms-Katholieke vieringen in de parochie.
Met deze stap kan er een impuls gegeven worden aan de parochie in Witmarsum. De lokale geloofsgemeenschap is nog geen 300 mensen groot, waarvan het actieve deel is vergrijsd. Pastoor Bultsma: “We willen de komende jaren alles op alles zetten om het parochieleven in Witmarsum te revitaliseren.”

Gevoelig

De komst van een AZC in Witmarsum ligt gevoelig. Tot 2006 was er in het klooster al een AZC gevestigd. Volgens de voorzitter van Dorpsbelang waren er toen maximaal 176 vluchtelingen. De oorspronkelijke plannen van het COA voor een AZC van 300 mensen stuitten op verzet vanuit het dorp. Hierop is het COA akkoord gegaan met een opvang van 200 mensen. Deze zullen gehuisvest worden in nieuwbouw in de tuin achter het klooster. Volgens de plannen komen in het klooster zelf het dienstencentrum van het AZC en de dagbesteding. De besluitvorming rond de vestiging van het AZC is nog niet rond. De gemeente Súdwest-Fryslân wacht hiermee op de uitkomst van een enquête door Dorpsbelang Witmarsum. Deze wordt op 28 maart gepresenteerd.

Vieringen binnenkort