Kennismaken met een bijzondere heilige

In veel kerken en ook wel huiskamers staat een beeld van een jonge zuster met zowel een bos rode rozen als een crucifix in haar handen. Maar weten we eigenlijk wie ze is? Het gaat om Theresia van Lisieux, die leefde van 1873 tot 1897. Ze is slechts 24 jaar oud geworden. Ze leefde als kind in een tamelijk beschermde omgeving en koos al heel jong voor de verborgenheid van het Karmelietessenklooster in haar woonplaats. Pas na haar dood is ze wereldberoemd geworden vanwege de geschriften die ze naliet. Tamelijk snel werd ze heilig verklaard en in 1997 tot kerklerares uitgeroepen. Ze geniet nog altijd bij zeer velen een grote populariteit. Kortom: ze heeft ons wat te vertellen!

Mede omdat we tijdens onze Lourdesreis in mei langs Lisieux zullen gaan, organiseren we een avond om  nader kennis te maken met deze bijzondere heilige.

Haar gedachtengoed vormde in zekere zin een contrast met de manier waarop men toen het geloof meestal beleefde. Nog steeds is wat ze te zeggen heeft uitdagend voor ons allemaal. Helemaal nu we het jaar van Barmhartigheid vieren.

Iedereen is van harte welkom op 30 maart in de parochiezaal in Bolsward! We beginnen om 20:00 uur en eindigen sowieso om 22:00 uur. Het zou vanwege de organisatie fijn zijn wanneer u zich aanmeldt bij het secretariaat.
 

Vieringen binnenkort