Op 3 april a.s. viert het koor Cantus Deo haar 35 jarig jubileum. Het werd opgericht door een groep ouders van de vormelingen van toen. Het koor stond vele jaren onder leiding van Goos Hoogeveen, die plotseling overleed tijdens een repetitie, wat ons allemaal erg heeft aangegrepen. Ook het veel te vroeg overlijden van voorzitter Tjeerd Flapper was een klap voor het koor, maar we zijn gelukkig blijven zingen. We vonden in Erwin de Ruyter een geweldige en inspirerende dirigent, onder wiens leiding we met veel plezier, vaak best pittige, nieuwe missen en liederen instuderen.
Op 3 april mogen we mee de dienst verzorgen en bidden we, tijdens de voorbeden, voor al onze overleden koorleden. Graag willen we na de dienst enkele van onze favoriete liederen ten gehore brengen, waarvan u hopelijk net zo kunt genieten als wij.
Uiteraard is het aan u al dan niet een kwartiertje langer te blijven.
namens het koor,
Sjaak Huitema.

Vieringen binnenkort