Nog niet eens zo lang geleden vond u in de Titus al het verheugende bericht, dat Henk Wortman zich wil toeleggen op het parochianenvoorgangerschap. Onze diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar wil zich ook meer bekwamen in voorgaan. Daarom maakt ook hij sinds de zomer deel uit van de groep Parochievoorgangers. En toen we toch aan het opleiden gingen, hebben we ruimte gegeven aan andere parochies van ons vicariaat om mensen mee te laten doen met het oog op voorgaan in hun eigen parochies. Ze krijgen scholing en training, lopen mee en gaan steeds meer zelf ook mee doen,  en groeien zo toe naar zelfstandig voorgaan. Hierdoor zult u de komende tijd regelmatig nieuwe gezichten tegenkomen bij de vieringen onder leiding van parochianen: Natasja van der Meulen uit Dedgum voor de St.Antoniusparochie (Sneek), Tjalling Jansen voor de Emmaüsparochie (Noordoostpolder), en Wilfred Manning voor de parochie St. Jacobus de Meerdere (Harlingen/Franeker). Van harte wenst het pastorale team al onze “gezellen” en de groep Parochievoorgangers een hele leerzame, gezegende en goede tijd toe.

Vieringen binnenkort