16-17 april Praise-vieringen in Bolsward

In het weekend van 16 en 17 april staat er iets bijzonders te gebeuren. Op verzoek van een aantal parochianen zal de eucharistieviering van 11:00 uur te Bolsward worden ondersteund door een katholieke Praiseband. Deze manier van samen zingen komt voort uit de charismatische beweging, die ook binnen de katholieke kerk aanwezig is. Voor ons als parochie betekent dit dat we eens een keertje nieuwe ervaringen opdoen. De viering verloopt overigens volledig als normaal, alleen de muzikale begeleiding is anders.
Omdat deze band toch komt, hebben we de andere christelijke gemeenschappen in Bolsward gevraagd om gezamenlijk een praiseavond te organiseren.

Op zaterdagavond 16 april zal er daarom geen gewone viering zijn, maar van 20:00 uur tot 21:30 uur een oecumenische praiseavond bij ons in de kerk. Deze manier van zingen en bidden is voor een grote groep katholieken - ook in Nederland - heel gewoon. Voor verschillende kerkgemeenschappen in Bolsward eveneens. Dit is daarom een geweldige kans om elkaar beter te leren kennen en bovenal God te prijzen, ook voor de gave van vriendschap onder de christenen. Daarom dat we deze avond de titel hebben gegeven: How great is OUR God, hoe geweldig is ONZE God!




Vieringen binnenkort