De huidige stand van zaken is als volgt:

Locatie Bolsward:

We zijn in gesprek over de toekomst. Belangrijkste onderwerp is het op te stellen én te financieren  w.o. het oonderhoudsplan.

Locatie Workum:

Op dit moment is er geen nieuws.

Locatie Makkum:

De locatieraad heeft een werkgroep gevraagd te zoeken naar mogelijkezich bezig te gaan houden met toekomstige locaties voor de op te richten (huiskerk). Op 2 mei is er een avond met onze parochianen in Makkum om met elkaar over de toekomst van gedachten te wisselen.. Spannend allemaal.

Locatie Witmarsum:

De toekomst van het kerkgebouw houdt de gemoederen danig bezig. Door de mogelijke komst van het AZC - als nieuwe buren van onze kerk in Witmarsum  - is een prachtige kans in beeld gekomen om het gebouw voor de toekomst te behouden.  nl. de verkoop van onze kerk aan projectontwikkelaar Tom Genee. Zoals bekend heeft deze het “vervallen klooster” naast onze kerk gekocht om het totale complex te gaan verhuren als AZC aan het COA. Hij bleek ook bereid de kerk te kopen, op te knappen en aan ons beschikbaar te stellen.

Onze parochie gaat de kerk voor het symbolische bedrag van 1 euro per maand huren gedurende de tijd, dat zich in Witmarsum een AZC bevindt voor een symbolische huur van 1 euro per maand.  

De elektriciteit wordt door Genee vervangen tijdens de verbouw van het klooster terwijl het asbest op het dak wordt verwijderd, nadat de huisvesting van het AZC is gerealiseerd,. wordt verwijderd.
De parochie heeft eveneens overeenstemming bereikt met Genee over de huur van het voorste deel van het voormalige klooster (de voormalige pastorie) tot 200 m2. Daar betalen we gewoon een redelijke huurprijs voor en gaan die ruimten samen met de PCI (Kees van Kordelaar) gebruiken als parochiehuis,  en samen met de PCI (Kees van Kordelaar) als kledingbank, repaircafé e.d. diaconale activiteiten. Zo mogelijk worden er in de tuin bij het klooster Ook worden er moestuintjes gemaakt.
De COA  (Ter Apel) moet voor dit gebruik echter nog toestemming verlenen.

Als het AZC niet door gaat of als de apostolisch administrator niet akkoord is gaat de hele deal zoals hierboven omschreven niet door. Wat wel enorm jammer zou zijn, hetgeen ik absoluut niet hoop (ik moet er niet aan denken).
Of we over 10 jaar gebruik gaan maken van het bedongen recht van op eerste koop, dat is bedongen, ligt in de schoot der toekomst. Niemand weet hoe de wereld er dan uit ziet.  Of we de voldoende middelen zullen hebben en hoe de parochiegemeenschap zich op dat moment heeft ontwikkeld, zal tegen die tijd moeten blijken. Nu is het vooral belangrijk te blijven bouwen aan een steeds vitalere geloofsgemeenschap te Witmarsum. Voor de komende tien jaar kan dat in en rondom het eigen vertrouwde kerkgebouw met zelfs nog wat extra ruimte er direct naast.
Komt tijd komt raad.
Feit is dat de locatie Witmarsum minimaal 10 jaar haar kerkgebouw kan blijven gebruiken en dat is pure winst.

 

 

Bas Flapper, vice voorzitter


Vieringen binnenkort