Wie maar wil is van harte uitgenodigd om op 13 april aanstaande mee te doen aan het omgekeerd huisbezoek in Witmarsum. Omstreeks half 10 staat de koffie in ’t Arkje klaar, en om 10 uur beginnen we ons gesprek.
Het thema is deze keer: barmhartigheid. De paus heeft de periode van 8 december 2015 tot 20 november 2016 uitgeroepen tot Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Wat houdt dat eigenlijk allemaal in, waar denkt de Kerk aan als het om barmhartigheid en heilig Jaar gaat, en waar denken wij aan?
Als het eenmaal half april is, weten we waarschijnlijk ook wat de gemeente besloten heeft over het voornemen om in Witmarsum een AZC te vestigen – misschien wordt ons gesprek wel heel concreet! Pastor Ten Wolde hoopt velen van u te mogen begroeten.

Vieringen binnenkort