Een gave van parochianen aan parochianen.
Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen geven.
Een gave om met de parochianen onze vreugde te laten delen bij hun terugkeer uit het ziekenhuis, bij een geboorte, een jubilea en of bij bepaalde verjaardagen.
Voor de Paasdagen hebben 200 oudere en/of zieke medeparochianen in Bolsward e.o. een attentie van ons ontvangen. Dit alles bekostigd uit de middelen van het “Goede Week Offer”.
Wij danken allen, in het bijzonder de vormelingen, overige jongeren en vrijwilligers die op stille zaterdag hebben meegeholpen met het bezorgen van de paas-attenties.
 
Namens het actiecomité Welzijnswerk Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward
mevr. K. Brandenburg en mevr. H. Verbree - Draaisma en dhrn. C. Witteveen en F.B. Visser.

Vieringen binnenkort