Afscheid van een bisschop

Zondag 12 juni zijn we met ruim dertig parochianen naar Dokkum getrokken om daar de Bonifatiusdag te beleven. De dag werd begonnen met de processie waarin de relikwieën van de Heilige Bonifatius werden meegedragen, vanaf de parochiekerk naar de Bonifatiuskapel. De processie werd afgesloten met het Onze Vader in het Duits en in het Nederlands: er was een flinke delegatie uit het Duitse Fulda bij deze feestelijke dag.

Na de processie was er ruim tijd om elkaar te ontmoeten bij de koffie en de lunch. De kinderen en jongeren hadden een eigen programma met spelletjes onder leiding van de jongerenwerker van het bisdom, Piet Timmermans.

’s Middags was de Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel. Mgr. de Korte was hierin hoofdcelebrant. Na de viering was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen als bisschop van Groningen-Leeuwarden, of beter: om de nieuwe bisschop van Den Bosch welkom te heten! Na de thee was het weer tijd om naar huis te gaan en kwam er een einde aan deze bijzondere en mooie dag!

Patrick Janssen

Vieringen binnenkort