Het St. Franciscus Dameskoor bestaat dit jaar 50 jaar en viert dit in het laatste weekend van november. Een korte terugblik op de historie van het koor:
Op initiatief van het Parochiebestuur en pastoor Bertels werd op 30 November 1966 het Dameskoor opgericht, met als naam Sint Franciscus Dameskoor. Het Dameskoor had als taak: het verzorgen van de zang bij Rouw- en trouwdiensten in onze parochie. Het is uit nood geboren aangezien destijds voor deze diensten alleen nog enkele oudere heren van het Herenkoor beschikbaar waren.
Al vrij gauw werd overwogen samen met de heren de weekendvieringen te verzorgen, daarmee werd de traditie van alleen mannen in het koor verbroken. Dat was voor enkele leden moeilijk te verteren, maar het ging door!! Er kwam koorkleding en een koororgel werd aangeschaft.
De fusie was een feit. De leiding kwam in handen van vader en zoon Tersteeg, repetitie in het Parochiehuis, en men betaalde 25 cent voor aanschaf van een waterketel om thee te kunnen zetten. Na een aantal jaren werden zij opgevolgd door Jan Galama en een jonge Peter van der Weide. Toen Galama stopte ging Peter verder met Jac Bos. Van de vele organisten die er geweest zijn gingen er drie Theologie studeren en werd er al gauw gezegd: “Er zit vast een virus in het orgelbankje”. In een latere periode toen Pater van der Ven de algehele leiding op zich nam is ons clublied geschreven door Baukje Altena-Dooper en op muziek gezet door Pater van der Ven, wat bij bijzondere gelegenheden nog steeds wordt gezongen.
Ook werden vele activiteiten georganiseerd: Bolsward Musiceert, korenavonden, zingen in de Martinikerk, jubilea en uitstapjes met als hoogtepunt ons 35-jarig bestaan, dat gevierd werd met een reisje naar Rome en later ook nog een feestavond. Naast de vele mooie dingen die we mochten meemaken, kwamen er ook ziekte, ouderdom en overlijden op ons pad.
Na alles wat we hebben meegemaakt zijn we dankbaar dat we ons 50-jarig jubileum van het Sint Franciscus Dameskoor samen met onze huidige dirigent "last but not least” Cecilia Bekema en onze organist Boudien Janssen mogen vieren. We doen dit op vrijdag 25 november 2016 met een feestavond in de Maria van Sevenwoudenzaal. Ter afsluiting is er een Eucharistieviering op zondag 27 november 2016 om 11.00 uur in de Sint Franciscus-kerk te Bolsward.
Namens het Sint Franciscus Dameskoor,
Wietske Peters

Vieringen binnenkort