Op de donderdagen 2, 16 en 30 maart nodigt pastor Ten Wolde u uit voor persoonlijke verdieping in de Veertigdagentijd aan de hand van 3 hoofdstukjes uit het boek Benedictijnse regels van Anselm Grün. We gaan ons bezighouden met het geluk van de oplettendheid, het geluk van de ontmoeting, en het geluk van de stilte. De teksten lenen zich er erg goed voor om dagelijks een klein gedeelte te lezen en te overwegen. Op de groepsavonden wisselen we hierover uit. Desgewenst is het mogelijk om ook de overige hoofdstukjes in groepsverband te bespreken (na Pasen).

De veertigdagentijd is een periode waarin ons geestelijk leven wat meer op de voorgrond treedt dan in sommige andere periodes van het kerkelijk jaar, en sommigen onder ons zoeken bewust de verdieping en intensivering van hun geloofsleven. Dat kan op vele manieren, met het bewust afstand doen van bepaalde genotmiddelen, het dagelijks lezen en overwegen van een bijbelgedeelte of een spirituele tekst, speciale inzet voor de naaste in diaconaal opzicht, grotere trouw in het gebedsleven, enzovoorts, enzovoorts.
De avonden vinden plaats in de bovenzaal van Bolsward en duren van 20 tot 22 uur. Maximaal 10 deelnemers, opgave bij het secretariaat of bij pastor Ten Wolde. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of via het internet en kost €12.50.

Vieringen binnenkort