13 maart bijeenkomst ideeënuitwisseling

In samenwerking met het Stipepunt Bolsward, het gebiedsteam van Bolsward, Welzijnwerk en het Diaconaal opbouwwerk van de Zalige Titus Brandsmaparochie is het idee ontstaan om een klussendienst in Bolsward op te zetten.

De wens is ontstaan naar aanleiding van de vele signalen die binnen komen bij bovenstaande organisaties. Wij denken dat er een behoefte is aan een goed georganiseerde klussendienst in Bolsward. Belangrijk hierbij is dat er draagvlak komt van burgers of bewoners van Bolsward. Wij willen dan ook graag met u in gesprek over het opzetten van een klussendienst in Bolsward. U bent van harte uitgenodigd!

Op maandag 13 maart aanstaande is er een bijeenkomst om met elkaar ideeën uit te wisselen over het opzetten van een Klussendienst in Bolsward. Medewerkers van het gebiedsteam komen een presentatie geven over hun werkzaamheden en over de signalen die zij binnen krijgen van bewoners. Ook het Stipepunt krijgt regelmatig vragen van bewoners voor een klus te laten doen en tot nu toe kan in deze vraag niet worden voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer naar bijv. ziekenhuis, tuin werkzaamheden, boodschappen doen etc.

Bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën hoe een dergelijke klussendienst opgezet kan worden, dan bent u van harte welkom om mee te praten op 13 maart aanstaande. Het begint om 19.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het dagactiviteiten centrum de Stipe aan het Suvelleantsje 1 te Bolsward. De Koffie of thee staat voor u klaar!

Vieringen binnenkort