Op Palmzondag 9 april zingt het R.K. Koor "Joachim" een passieverhaal naar het evangelie van “Mattheus”. Het koor doet dit als onderdeel van de eucharistieviering in de Sint Franciscuskerk te Bolsward.

Deze passie van Willem Vogel is gecomponeerd in 1978 en bezingt het lijden en sterven van Jezus. In het openingskoor, wat een bede is, wordt de aandacht gevestigd op het gedenken van het lijden van Jezus. Dat we niet mogen vergeten wat Jezus voor ons betekent.

Gaandeweg de passie wordt de roep naar het kruisigen van Jezus heviger. Jezus ondergaat het allemaal. Laat hem bespuwen en bespotten en wordt aan het kruis genageld. Vlak na het moment van z’n sterven komen de omstanders tot besef dat er een zeer bijzonder persoon gestorven is. Een van de koralen van de passie bezingt dit met de zinnen: “Aan de mens gelijk geworden, ja gestorven voor ons aller zaligheid”.  Na een stilte wordt de passie afgesloten met een ingetogen Gloria.

Palmzondag leent zich uitermate goed voor het zingen deze passie. Op deze zondag beleven we in vogelvlucht het feestgevoel en het gevoel van ontreddering. Jezus wordt binnen gehaald als koning. We gaan door het stof voor Hem. Maar de jubelende tonen en de tranen van het lachen veranderen vliegensvlug in de tranen van ontreddering. Heen en weer geslingerd tussen hoop, Hosanna hij komt en vrees. Hij zal toch niet. De droeve stilte van de goede week volgt. De solopartijen worden gezongen door diverse koorleden. Het R.K. koor “Joachim” staat onder leiding van Cecilia Bekema. Jan Sterenberg verzorgt de orgelbegeleiding.

U bent allen van harte uitgenodigd in de viering van zondag 9 april. De viering begint om 11.00 uur.

Vieringen binnenkort