Onze Diaconaal Opbouwwerker Kees van Kordelaar zal de komende anderhalf jaar ook stage lopen als pastoraal werker in onze parochie. In ons parochieblad TITUS vertelt hij zijn verhaal hierover. Hieronder kunt u het ook lezen:

"Beste parochianen.

Hierbij neem ik de gelegenheid te baat om u te laten weten dat ik sinds september 2016 ben begonnen met een vervolgstudie Godsdienst Pastoraal Werk aan de Fontys Hogeschool in Utrecht. Als diaconaal opbouwwerker ben ik de afgelopen 5 jaar vooral praktisch bezig geweest en was er weinig tijd en ruimte voor theologische verdieping. Toen zich dan ook de gelegenheid aandiende om een Master Godsdienst Pastoraal werk te volgen in Utrecht heb ik niet lang geaarzeld. Inmiddels ben ik een aantal maanden bezig en kan ik zeggen dat de opleiding me veel biedt op velerlei vlak.

De reden waarom ik u op de hoogte stel van bovenstaande heeft bovenal te maken met het feit dat ik de komende anderhalf jaar, naast mijn werk als diaconaal opbouwwerker, ook stage zal gaan lopen binnen onze parochie. Pastoor Bultsma heeft positief gereageerd op mijn verzoek of hij me tijdens deze stage zou kunnen begeleiden. De stage heeft wat betreft de inhoud overigens veel raakvlakken met mijn werkzaamheden als diaconaal opbouwwerker, maar zal ook een meer pastorale en kerk- organisatorische inhoud gaan krijgen. Dit betekent dat ik me de komende tijd bijvoorbeeld bezig ga houden met bezoekwerk en daar waar het kan met de voorbereidingen op vieringen.  Ik ben ook van plan contacten te gaan leggen met de locatieraden en het parochiebestuur.

Dus mocht u me de komende periode op plekken tegenkomen in de parochie waarbij u denkt, “wat moet onze diaconale opbouwwerker hier?”, dan weet u nu waarom. Vrede en alle goeds,"

Kees van Kordelaar

Vieringen binnenkort