Na de verkoop van de Sint Martinuskerk in Makkum heeft de Zalige Titus Brandsmaparochie voor haar geloofsgemeenschap daar tijdelijke huisvesting gevonden in de Doopsgezinde kerk.

In het parochieblad Titus van maart schrijft het parochiebestuur hierover: "Op 2 april gaan we in Makkum, vanuit onze huidige locatie lopend naar ons tijdelijke onderkomen, de Doopsgezinde kerk in de Bleekstraat, waar we, in goed overleg, kunnen vieren en samen zijn. Door de Doopsgezinde gemeente zijn we zeer gastvrij onthaald, we mogen gebruik maken van het gebouw met al zijn faciliteiten."

"Per 1 april zijn we huurder en medegebruiker en bekijken we van maand tot maand hoe de vlag er bij hangt tot we een definitieve huisvesting hebben gevonden. De onderlinge besturen hebben in goed en rustig overleg overeenstemming bereikt over de kosten en andere randvoorwaarden. Heel gastvrij, Makkum laat zien wat met elkaar kan!"

Vieringen binnenkort