Zondag 28 mei, op het feest van Maria van Sevenwouden, zal de proclamatieviering van de Sint Franciscusbasiliek zijn.

Zondag 28 mei, op het feest van Maria van Sevenwouden, zal de proclamatieviering van de Sint Franciscusbasiliek zijn. Dit werd deze week bekend gemaakt in de goed bezochte informatieavond over de basiliek.

Op deze avond vertelde de commissie bestaande uit pastoor Bultsma, Henny Brouwer en Jan Visser over het gevolgde traject om basiliek te worden. Tijdens deze avond werden ook de ontwerpen voor het pauselijk insigne (de gekruiste sleutels), het wapen, het conopeum en tintinnabulum getoond. In de kop van de gekruiste sleutels is het motief van de tegelvloer van de kerk verwerkt.

Ook wordt er een nieuwe ambo gemaakt in de stijl van het altaar (De ambo is de lessenaar die gebruikt wordt voor de bijbellezingen tijdens de vieringen). De nieuwe ambo wordt gemaakt door Frans Boersma, zoon van Meine Boersma die het altaar gemaakt heeft. Voor de nieuwe ambo wordt net als voor het altaar hout gebruikt van oude banken uit de kerk.

Vieringen binnenkort